Hanoi Tirant

  • 36-38 Gia Ngu Street
    10000
    Hanoi, Vietname
  • a --km do aeroporto